+48 501 036 266
Witamy na stronie MD Finanse

Nasze ubezpieczenia

Ubezpieczenia komunikacyjne

 • OC - obowiązkowe, odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
 • AutoCasco - straty w wyniku kradzieży lub uszkodzenia pojazdu
 • NNW - następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • Assistance - pomoc 24 h/dobę w razie wypadku, kradzieży - w kraju i za granicą
 • Zielona Karta - ubezpieczenie OC za granicą
 • Ochrona prawna w ruchu drogowym

Ubezpieczenia w podróży

""Tramp” jest ubezpieczeniem kompleksowym zawierającym wiele gwarancji:

 • pokrycie kosztów leczenia i pomoc w podróży (assistance) (KLA),
 • wypłata świadczenia związanego z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu z tytułu następstwa nieszczęśliwego wypadku (NNW),
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy (OC/O i OC/R),
 • pokrycie kosztów utraty, kradzieży lub opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego (BP),
 • pokrycie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej, wcześniejszego z niej powrotu oraz anulowania noclegu (-ów) w hotelu (O/R),
 • pokrycie ograniczonych kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz anulowana noclegu(-ów) w hotelu (O/H),
 • pokrycie kosztów rezygnacji z biletu (O/L).
W ramach powyższych świadczeń jest dostępny duży zakres sum ubezpieczenia i gwarancji. Istnieje możliwość objęcia ubezpieczeniem dodatkowych ryzyk związanych z wykonywaniem pracy fizycznej, a także uprawianiem sportów.